Tytuł mojej kolekcji sztuki „Świat jaki jest, gdy nie patrzysz” odnosi się do świata ukrytego za tym, co oczywiste. Ludzkie emocje, sposób myślenia i dziedziny nauki, których wciąż nie rozumiemy. Odnosi się również do świata, którego nie mamy czasu zobaczyć. Rzeczy, które stają się widoczne wtedy, gdy się zatrzymamy i zastanowimy się nad prawdziwą naturą, esencją bytów. Moje prace są bardzo często powstają dzięki związkowi wyobraźni i medytacji.

www.aleksandrarowicka.com

IG: @aleksandra_rowicka 

 

The title of my art collection “The World as it is, when you are not looking” refers to the world hidden behind the obvious. Human emotions, mindsets, and areas of science we still don’t understand. It also applies to the world we don’t have time to see. Things that become visible only when we stop and reflect on true nature, the essence of beings. My works are very often created thanks to the relationship between imagination and meditation.