ANDRZEJ KOZERA

Urodzony w Pińczowie w 1951 roku. Zajmuje się malarstwem i rzeźbą w pińczowskim kamieniu i drewnie. Był instruktorem plastyki w Domu Kultury oraz organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów malarskich i rzeźbiarskich.
W 2019 roku obchodził pięćdziesięciolecie działalności artystycznej.
Ma uprawnienia artysty plastyka Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także status twórcy nadany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.