ANNA SAWANNA SAWICKA

Malarz, rysownik, grafik i fotografik, ikonograf oraz ceramik.

Tworzy z zachwytu nad światem i ludźmi.
Nieustannie szuka prawdy i formy.
Lubi patrzeć na ludzi, obserwować rysy twarzy, układ ciała wyrażający emocje, myśli, stan ducha.
Intryguje ją wielka siła i jednoczesna kruchość człowieka.

Prezentuje swoje prace na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych przede wszystkim w Warszawie i na Mazowszu.
Zdobywca wielu nagród w ogólnopolskich konkursach plastycznych i fotograficznych.

Członek Klubu Plastyka Walor, Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, Związku Artystów
Plastyków, Grupy Twórczej „Jak w korcu maku”