Bogusław Olejniczak

urodził się 10. maja 1930 r. w Poznaniu. Studia ukończył pod kierunkiem prof. Rajmunda Dybczyńskiego i otrzymał dyplom w Poznańskiej P.W.S.S.P.

W latach 1953-1990 pracował w Poznańskich Szkołach i Domach Kultury, gdzie nauczał i krzewił kulturę plastyczną.

W swej twórczości szuka własnego, indywidualnego sposobu przedstawiania natury. Krajobraz na jego obrazach raz jest przymglony, raz iskrzący drobnymi grudkami farby; kiedy indziej budują go zamaszyste, płaskie ślady pędzla.