Czesław Szyc

Malarstwo, rzeźba, relief, kolaż.

Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się we wczesnych latach siedemdziesiątych. Były
to rzeźby w drewnie. Ich funkcja najczęściej ograniczała się do sfery estetycznej.
Wieloletnią praktykę artystyczną zdobyłem podczas kilkuletniego pobytu w USA.
Właśnie w tamtym czasie byłem współautorem wielu projektów artystycznych w firmie Grega
Nagina – muzyka Michaela Jacksona.
Doświadczenia zdobyte podczas pobytu za granicą skłoniły mnie, do założenia własnej
galerii. Powstawały rzeźby, reliefy, kolaże – prace o przesłaniu metaforycznym, filozoficznym,
często dociekające tajemnicy czasu, życia i śmierci. Refleksja nad ludzką kondycją jest
tematem wielu z nich.
W twórczości malarskiej stale poszukuję nowych treści i form wyrazu. Z form
figuratywnych najczęściej przechodzę do abstrakcji, w których zawarte są symbole i przesłania.
Piękna kraina warmińsko – mazurska, w której zamieszkałem, stale dostarcza mi wielu
inspiracji malarskich. Często w swoich obrazach podkreślam walory turystyczne tego
niesamowitego regionu. Ponadto interesuje mnie wszystko co człowiek dostrzega „Między
Niebem a Ziemią”.
Lubię obrazy zaspokajające potrzebę przyjemności estetycznej. Są one przystępne
wizualnie i wywołują uczucie radości, której często jest tak mało w naszym życiu.
Czesław Szyc – Artysta plastyk prace eksponował we własnej galerii oraz na wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Członek Związku Artystów Plastyków i Związku Polskich Twórców Sztuki. Dorobek
artystyczny został podkreślony w Albumie 10-lecia Galerii Twórców Sztuki 2010 – 2020 ZPTS
oraz w Albumie jubileuszowym z okazji 30-lecia ZAP.