EDYTA SKOWROŃSKA

Urodzona w 1972 roku w Warszawie, z wykształcenia doktor architekt. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ukończyła w 1996 roku, doktorat na tejże uczelni uzyskała w roku 2004. Od 2018 roku uczestniczy w zajęciach Akademii Otwartej ASP – pracownia malarstwa i rysunku. Uczestnik SARP – Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej w ramach Koła Plener.

Brała udział w kilku zbiorowych wystawach malarstwa.
Jej wczesne prace bliższe były trójwymiarowym formom przestrzennym oraz interpretacji samej architektury, dzisiaj jest na etapie geometrii abstrakcyjnej. Bez względu na czas powstawania obrazów, jej prace koncentrują się na architektonicznym porządku, symetrii, ładzie i spokoju.