ELŻBIETA KWAPIŃSKA

Malowała początkowo w Państwowym Ognisku Plastycznym w Radomiu, następnie od 2004 roku maluje obrazy olejne w bogatej kolorystyce na plenerach i w pracowniach malarzy warszawskich. Tematami jej prac są pejzaże, ptaki, konie, portrety, martwa natura oraz motywy kwiatowe i sakralne.
W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe z malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ‒ Polska Sztuka Użytkowa, Związku Artystów Plastyków Oddział Mazowiecki, Stowarzyszenia Marynistów Polskich Oddział Mazowiecki oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Była kuratorem wystawy
„NIEPODLEGŁA” w Warszawie. Jej obrazy wystawiane były na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i na dziesięciu indywidualnych.