EWA DWORZAŃSKA

Studiowała w Szkole Reklamy, w której dyplom reklamy i wystawiennictwa otrzymała od W. Grabowskiej. Uprawia malarstwo: pejzaż, martwą naturę, portret; stosuje techniki: olej, akryl, pastel, akwarela, techniki mieszane oraz ikonopisanie. Brała udział w 52 wystawach zbiorowych oraz kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, prace jej znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą. Była przez wiele lat Prezesem Mazowieckiego Stowarzyszenia
Marynistów Polskich w Warszawie i Wiceprezesem Zarządu Głównego SMP, należy do Związku Artystów Plastyków. Kurator oraz organizator licznych wystaw, a także plenerów malarskich, animator sztuki. W 2017 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.