Gabriela Kozińska

Zafascynowana światłem i kolorem w malarstwie wielkich mistrzów od malarstwa figuratywnego po abstrakcję. Obserwatorka natury i świata wokół, czerpiąca zeń inspirację, przenosi na płótno prozaiczne przedmioty, dając im poetycki sznyt. Ulubione medium – olej na gruncie jajowym. Kształci warsztat przez łączenie wysiłku intelektualnego i emocji, przetwarzając tematy w poetycką nieoczywistość. Studentka Akademii Otwartej ASP w Warszawie.

Fascinated by light and color in the works of great masters ranging from figurative painting to abstraction. Inspired by nature and the world around her, she transfers prosaic objects with oil paint to egg primed canvas, awarding them a poetic chic. Joining the efforts of intellectual and emotional nature, she is constantly working on her skills, transforming themes into poetic non-obviousness. A Student of the Open Academy at the Academy of Fine Arts in Warsaw.