JANUSZ MAŚNIK

Artysta plastyk z Warszawy, uprawia malarstwo sztalugowe, pastele i akwarele; maluje pejzaże, martwą naturę, obrazy rodzajowe i marynistyczne. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Odznaczony Odznaką Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „Zasłużony Pracownik Morza”.
Wieloletni wolontariusz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, prowadził warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą na terenie całego kraju.
Brał udział w około 50 wystawach indywidualnych i blisko 100 zbiorowych.
Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucji państwowych w kraju i za granicą (Europa, USA, Kanada, Australia).