Jolanta Pacewicz

Tworzy i mieszka w Warszawie. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i akrylowym. Z zamiłowania do lekkiego pędzla i eterycznej formy jest również akwarelistką. Swoją pozytywną energię i dobre wibracje przelewa na płótno zarażając optymizmem. Uczęszczała na zajęcia malarstwa i rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Wystawy zbiorowe WSP, ZAP, „Aquarelle”, „Jak w Korcu Maku”.

 

 

                                                      Creates and lives in Warsaw. Mainly works with oil and acrylic painting. Because of her love of a light brush and an ethereal form she is also a watercolor artist. She pours her positive energy and good vibrations onto the canvas spreading her optimism. She attended painting and drawing classes at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Member of the Warsaw Artist’s Association.

Collective exhibitions: WSP, ZAP, „Aquarelle”, „Jak w Korcu Maku”.