Katarzyna Masny artystka wszechstronna, tworząca prace zarówno realistyczne jak i abstrakcyjne. W swoim portfolio prezentuje techniki w których eksperymentuje z materią i skalą. Absolwentka ASP w Warszawie oraz Akademii di Belle Arti di Carrara. Artystka biorąca udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i 13 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Prace Katarzyny można oglądać w muzeach, w kolekcjach prywatnych, a także w przestrzeni publicznej.

 

Katarzyna Masny is a versatile artist, creating realistic and abstract artworks. In her portfolio are visible compositions conceived in different techniques. While realizing her ideas, she experiments with materials and scale. A graduate Warsaw Academy of Fine Arts, an Academia di Belle Arti di Carrara. She has participated in over 60 group exhibitions and has had 13 solo exhibitions in Poland as well as other European countries. Her work can be seen in various cityscapes, in private collections and in Museum.