MARIA PIOTROWSKA-BREJNAK

Urodzona w Warszawie w 1960 roku jest z zawodu lekarzem weterynarii. W latach 2002–2004 uczęszczała do Pracowni Tkaniny Artystycznej przy Ognisku Artystycznym „Nowolipki” w Warszawie, prowadzonej przez artystę plastyka Iwonę Napiórkowską Korpałę. Od roku 2012 doskonaliła warsztat w zakresie rysunku i malarstwa w Domu Kultury „Stokłosy” w Warszawie pod kierunkiem artysty plastyka Barbary Bieleckiej-Woźniczko.
Swoje gobeliny i obrazy olejne wystawiała na wystawach indywidualnych i zbiorowych.