Malarstwem interesuje  się od szkoły podstawowej, najpierw w ognisku plastycznym, a później samodzielnie. W 2009 roku dołączyła do grupy plastycznej w Orange Polska S.A.,  gdzie uczestniczyła  w plenerach i wystawach. Uzupełnia  swoje wykształcenie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach Akademii Otwartej od 2019 roku. Uczestniczyła w plenerach malarskich oraz prezentowała swoje obrazy na wystawach zbiorowych.

 

She has been interested in painting since primary school, first in an art centre and later on her own. In 2009, she joined an art group at Orange Polska S.A., where she participated in plein-airs and exhibitions. She completes her education at the Academy of Fine Arts in Warsaw within the Open Academy since 2018. She has participated in plein-air painting events and presented her paintings in group exhibitions.