O nas

ZAP - Związek Artystów Plastyków

Powstał w Pile niedługo po odzyskaniu przez nasz kraj swobody stanowienia o sobie…, latem ( 25 czerwca ) roku 1990, z początku przyjmując nazwę ZP ( Związek Plastyków ), którego pomysłodawcą i założycielem był Wacław Kubski. (Komitet Założycielski: Wacław Kubski, Maria Silska, Krzysztof Kończewski i Danuta Grabowska). 10 listopada 2001 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Związek Artystów Plastyków.

Podstawową ideą istnienia ZAP jest wspieranie rozwoju możliwości twórczych i promocja zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystów – przede wszystkim poprzez współorganizację plenerów malarskich i interdyscyplinarnych, wystaw zbiorowych i indywidualnych, uczestnictwo w konkursach, wydarzeniach kulturalnych, oraz wspieranie ciekawych inicjatyw swoich członków.
Logo_akwarela_01
Członkowie ZAP to twórcy aktywni – uczestniczący w wydarzeniach inicjowanych przez władze związku, jak i działający samodzielnie, często jako inicjatorzy, a nawet sponsorzy wydarzeń w kraju i za granicą. Biorą udział w życiu kulturalnym swoich regionów, miast, wsi. Wielu twórców, członków ZAP udziela się również na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. M.in. ze względu na ten, oraz inne istotne cele, co roku wspomagają też liczne organizacje, przekazując swoje prace na aukcje charytatywne.

Istotną inicjatywą ZAP jest „Salon Wielkopolski” – cykliczne konkursy sumowane wystawą zbiorową wybranych artystów – wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorami byli i są nadal – ZAP, Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i liczni sponsorzy. Salon szybko stał się wyjątkowym miejscem konfrontacji twórczości dziesiątek polskich artystów i niezapomnianej wymiany doświadczeń.

Związek Artystów Plastyków posiada obecnie trzy jednostki terenowe – oddziały: Dolnośląski, Mazowiecki i Poznański.
Obecnie Związek Artystów Plastyków ma 150 Członków.

Celem Związku jest:

Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i artystycznych jego Członków


Wymiana doświadczeń w pracy artystycznej pomiędzy członkami


Promocja, rozwijanie i inspirowanie działań artystycznych związanych z różnymi środowiskami twórczymi

Propagowanie kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą


035 - Creative ThinkingCreated with Sketch.

Prowadzenie działań edukacyjnych w dziedzinie sztuk plastycznych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, grup osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie działalności charytatywnej.
Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie kultury i sztuki dla różnych grup społecznych.

Masz pytania?

Napisz do nas już teraz!