Oddział Mazowiecki

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Prezes

Agnieszka Piotrowska

Sekretarz

Elżbieta Jóźwik

Skarbnik

Natalia Borowicz

Członek ds. promocji i mediów

Agnieszka Ewa Łęczycka

Członek ds. organizacji wystaw

Anna Sobczak

Kontakt

mazowsze@zap.org.pl

Polub stronę Oddziału Mazowieckiego ZAP na Facebooku

laguna-beach-5075978_1920

 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW

  Stowarzyszenie pod nazwą Związek Plastyków powstało w Pile 25 czerwca 1990 roku. Komitet założycielski stanowili: Wacław Kubski, Maria Silska, Krzysztof Kończewski, Danuta Grabowska. Zarząd Główny Związku Plastyków w Pile na sesji wyjazdowej w Czarnkowie w dniu 29 listopada 2002 roku powołał Delegaturę Związku Plastyków w Górze Kalwarii. Założycielami Delegatury ZP byli członkowie grupy plastycznej Communio Graphis, przyjęci do Związku. Pierwszym Prezesem naszej organizacji terenowej był artysta plastyk Stefan Paweł Lisowski. W 2004 roku nasze stowarzyszenie zmieniło nazwę na Związek Artystów Plastyków. Zmieniła się także struktura organizacji. Delegatura w Warszawie i Delegatura w Górze Kalwarii połączyły się 17 października 2004 roku w Oddział Mazowiecki Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Górze Kalwarii. 

  Skład i liczba członków Oddziału zmieniały się na przestrzeni minionych lat. Na koniec grudnia 2020 roku Oddział Mazowiecki liczył 40 osób. Do 22 lutego 2020 roku funkcję Prezesa pełnił artysta plastyk Jan Drewicz, obecnie – artysta plastyk Elżbieta Rączka. Aktualna siedziba Oddziału Mazowieckiego znajduje się w Wołominie.

  Oddział Mazowiecki ZAP od lat promuje twórczość swoich członków, organizuje wystawy malarstwa, prowadzi warsztaty artystyczne, organizuje plenery. Członkowie ZAP przekazują swoje prace na cele społeczne. Oddział ZAP aktywnie współdziała ze środowiskami twórczymi działającymi na Mazowszu, szczególnie, z uwagi na miejsce poprzedniej siedziby, z artystami powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego. Włączał się w życie kulturalne Gminy Góra Kalwaria, współpracował z działającymi w Gminie stowarzyszeniami i związkami, jak np. Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Związek Emerytów i Rencistów, grupa plastyczna Communio Graphis, grupy muzyczno-wokalne i inne.

  W 2020 roku minęło 30 lat od założenia Związku Artystów Plastyków. Z tej okazji Oddział Mazowiecki zorganizował wystawę malarską pt. „30 lat minęło” w Galerii Communio Graphis w Górze Kalwarii w dniach 3–30 października 2020 roku. Prace swoje wystawiło 14 członków Oddziału Mazowieckiego. Również w tym samym roku Teodora Kurek – członek Oddziału Mazowieckiego – została nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą Gloria Artis.

  Członkowie Oddziału Mazowieckiego ZAP to animatorzy kultury, podejmujący szereg działań artystycznych, takich jak plenery i wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Przedstawiają własną twórczość wyrażaną w różnych technikach plastycznych, działającą na odbiorcę kształtem, barwą i nastrojem.

Prezes Oddziału Mazowieckiego ZAP 

Elżbieta Rączka

KATARZYNA BUKOWSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

AGNIESZKA CZERWIŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ZBIGNIEW DZIWOSZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI .

MAŁGORZATA FILIPOWICZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI.

JANUSZ JANICZEK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

TEODORA KUREK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

MICHAŁ ŁAPIŃSKI

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JANUSZ MAŚNIK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

MAGDALENA OŁUBEK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

MARIA PIOTROWSKA-BREJNAK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

GRAŻYNA SANOJCA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ELIZA RÓŻOWICZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

EDYTA SKOWROŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Alice Adamska 000

AGNIESZKA STEFAŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

BRYGIDA ŚNIATECKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ROBERT TOCZEWSKI

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

NATALIA BOROWICZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

GABRIELA KOZIŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ALEKSANDRA ROWICKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

HANNA CHODZEWICZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JOANNA CZAYKOWSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JAN DREWICZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

PIOTR GOŁAWSKI

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

IWONA JOŃCZYK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIEKI

ANDRZEJ KOZERA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

AGNIESZKA EWA ŁĘCZYCKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

IZABELA MROCZKOWSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

MAŁGORZATA NASIŁOWSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JOANNA PĘGIER

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

BOŻENA RATYŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ANNA SOBCZAK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

AGNIESZKA SUMIŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

CELINA TATARCZUK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

BARBARA USZYCKA-PARAĆ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

MICHAŁ FRANASZCZUK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ELŻBIETA LEWCZUK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JOANNA PACEWICZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

KATARZYNA MELLER

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

„Akt kobiecy”, piaskowiec, 40x40 cm

MAREK CZAPLARSKI

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

EWA DWORZAŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

MIROSŁAW GRELUK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ELŻBIETA JÓŹWIK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ELŻBIETA KWAPIŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

AGNIESZKA MAŁOCHA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

TERESA PIETRAS

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ELŻBIETA RĄCZKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

ANNA SIŁUCH

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JOLANTA SOBOLEWSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

IWONA SZYMAŃSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

IWONA ULIASZ

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

TADEUSZ WITEK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

IWONA ŻELAZKO

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

JOLANTA OLSZEWSKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

WALDEMAR KALICZAK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

KATARZYNA MASNY

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

STANISŁAW KUREK

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

WŁADYSŁAW LISKO

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

AGNIESZKA RZYMKA

ZAP ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Masz pytania?

Napisz do nas już teraz!