OGŁOSZENIA

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Mazowieckiego ZAP

Zarząd Oddziału Mazowieckiego ZAP zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Mazowieckiego ZAP  na dzień 19.03.2022r., godz. 12:00 (pierwszy termin zebrania). W przypadku braku kworum (obecności co najmniej połowy członków Oddziału) w pierwszym terminie zebrania, posiedzenie odbędzie się w terminie drugim, o godz. 12:30, tego samego dnia.  Miejsce Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału: Warszawa, Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42, sala – przeszklona antresola nad strefą Food Hall ( glass box), Poziom +1  (prawie na wprost schodów ruchomych).

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 05 marca 2022r. Członek Zarządu Teresa Pietras złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału z powodów osobistych.
Ponieważ Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Mazowieckiego ZAP dokonało wyboru Zarządu na kadencję 2020 – 2025 w składzie pięcioosobowym, należy dokonać uzupełnienia składu Zarządu o brakującego Członka Zarządu. Zarząd Oddziału 05 marca podjął decyzję o rozszerzeniu porządku obrad planowanego na 19 marca 2022 r. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału o uzupełnienie składu Zarządu zgodnie ze Statutem ZAP. Planowane Zgromadzenie Członków otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Mazowieckiego ZAP


Walne Zgromadzenie odbędzie się w warunkach reżimu sanitarnego (wciąż obowiązują maseczki w pomieszczeniach zamkniętych).

Z poważaniem,

z upoważnienia Zarządu  Oddziału Mazowieckiego ZAP
 Iwona Uliasz, Sekretarz Oddziału

Plener w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie 15- 22.07.2021 r.

Oferta tylko dla członków ZAP
👇👇👇👇

Szanowni Państwo, Członkowie ZAP, na planowanym przez Oddział Mazowiecki ZAP plenerze w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie k. Siennicy, nad Świdrem, w terminie 15- 22.07.2021 r. mamy jeszcze 2 wolne miejsca.👇

Koszt za całość pobytu z pełnym wyżywieniem oraz dostępem do pracowni ze sztalugami, od osoby to 1 000,00 zł brutto.

Chętni do skorzystania z pleneru proszeni są o pilny kontakt mailowy z Panią Prezes Oddziału Mazowieckiego, Elżbietą Rączką (elar2@interia.pl), tel. 505122828.
 
Z poważaniem
Z upoważnienia Zarządu Oddziału Mazowieckiego ZAP
Iwona Uliasz, Sekretarz
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Wszystkich Członków ZAP 23.03.2024 r w Poznaniu

Zawiadomienie/ Ogłoszenie o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Związku Artystów Plastyków.
Termin 23.03.2024
Miejsce Poznań. ( dokładna lokalizacja później)
Pierwszy termin 11.30
Drugi termin 12.00
Proponowany Porządek Obrad dnia 23.03.2024 r.
1. Otwarcie Prezes ZK ZAP
2. Sporządzenie listy obecności
3. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Protokolanta
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego za rok 2023
9. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego ZK za 2023.
10.Głosowanie nad wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Krajowego
11. Prezentacja sprawozdań z działalności Zarządów Oddziałów za rok 2023
12. Omówienie działań ZK na rok 2024
13. Omówienie zgłoszonych wniosków/głosowanie.
14. Podsumowanie Obrad – Przewodniczący Walnego Zjazdu. ( 5 min)
15. Zakończenie Obrad

Proszę o pisemne zgłoszenie wniosków, które mają być poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu. Termin zgłoszeń do 10 marca 2024. Wnioski powinny być dopisanie do porządku obrad. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Jednocześnie przy okazji informujemy, że we wrześniu 2024 będzie zwołane Walne Zebranie Wyborcze. Więcej szczegółów w późniejszym terminie.

 

ZAP pomaga Ukrainie

 

Kochani, członkowie ZAP zaangażowali się w pomoc Ukrainie i oddają swoje prace na aukcję.  Jak pewnie niektórzy wiedzą istnieje coś takiego jak allegro charytatywni. Jeżeli chcielibyście  jako członkowie ZAP wesprzeć Ukrainę, to możecie wystawić swoje obrazy, prace, cokolwiek pod tym linkiem https://allegro.pl/…/siepomaga-ukrainie-pomagamy…

Jeśli ktoś nie ma allegro, nie umie obsługiwać lub nie zna się na technikaliach, chętnie pomogę i wstawię prace z opisem, trzeba mi tylko przysłać zdjęcie, opis i cenę wywoławczą, etc.

W tytule aukcji wpisujcie koniecznie ZAP POMAGA UKRAINIE

Pozdrawiam,
Prezes ZK
Ewa Gbiorczyk

Masz pytania?

Napisz do nas już teraz!