Salon Wielkopolski” to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

 

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków

 

Regulamin:

 1. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, fotograficy, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury.
 2. Na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2020– 2023,
  w dowolnej technice np. malarstwo, fotografia, rzeźba, gobelin i inne (poza sztuką użytkową), uprzednio nienagradzane i będące własnością autora.
 3. Każdy z artystów wyrażający chęć udziału w konkursie dostarcza swoje prace od 10.2023 r.26.10.2023 do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,
  ul. Wroniecka 32, 64-700 Czarnków.
 4. Każdy z artystów dostarcza do 3 prac (format jednej pracy – maksymalny wymiar poziomego ramienia nie może przekraczać 100 cm),dyptyk i tryptyk traktowany jest jako 1 praca.
 5. Prace powinny mieć zawieszkę, być opatrzone metryczką zawierającą: imię
  i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.
 6. Każdy z uczestników powinien nadesłać zdjęcia wysłanych prac w odpowiedniej rozdzielczości z dokładnym ich opisem, ( imię_nazwisko_tytuł_wymiary) 600 DPI, format JPG,1-2 MG,TIF 300 oraz kartę zgłoszenia.
 7. Na prośbę Artysty, odsyłamy prace na jego koszt.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora.
 9. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki.
 • Posiedzenie Jury odbędzie się 28 Października /sobota/, decyzja Jury
  o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury /mck.czarnkow.pl/ i na stronie Związku Artystów Plastyków /www.zap.org.pl/.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Osoba przysyłająca prace na „Salon Wielkopolski 2023” zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace niezakwalifikowane należy odebrać do końca 2023 r.
 1. Prace zakwalifikowane na Salon Wielkopolski 2023r. należy odebrać do końca lutego 2024r.
 • Prace nieodebrane w wyznaczonych terminach przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/.
 • Prace przyjmuje: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
 1. Wroniecka 32

64 – 700 Czarnków

                               z dopiskiem „Salon Wielkopolski 2023”

                               muzeum@czarnkow.pl

 

Kontakt:        Elżbieta Gajda – kierownik Muzeum,  tel. 67 255 59 81

                                    Jan Pertek – dyrektor MCK,  tel. 606 751 359

                                    Emilia Stawujak – Czarnkowski Dom Kultury, tel. 797 961 795

Ewa Gbiorczyk – Prezes ZAP tel. 607 447 502

 

 • Planowane nagrody:

GRAND PRIX – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

I  Nagroda Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

II Nagroda Burmistrza Czarnkowa

III  Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie

                         Nagroda Prezesa ZAP im. Grażyny Jagienki Rębarz

Nagroda Publiczności

Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
 • Otwarcie „Salonu Wielkopolskiego 2023” i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada
  o godz. 17:00
  w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32.
 • Prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz
  w zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery.
 • Wystawie będzie towarzyszyć bezpłatny katalog z pracami laureatów.
 • Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.
 • Integralną część regulaminu stanowi załączona poniżej Karta zgłoszenia.
 • Organizator może unieważnić konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora.
 • Finisaż wystawy z możliwością odbioru prac, odbędzie się01.2024 /czwartek/

o godz.13:00

 

 

 

Salon Wielkopolski” to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

 

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków

 

Regulamin:

 1. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, fotograficy, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury.
 2. Na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2020– 2023,
  w dowolnej technice np. malarstwo, fotografia, rzeźba, gobelin i inne (poza sztuką użytkową), uprzednio nienagradzane i będące własnością autora.
 3. Każdy z artystów wyrażający chęć udziału w konkursie dostarcza swoje prace od 10.2023 r.26.10.2023 do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,
  ul. Wroniecka 32, 64-700 Czarnków.
 4. Każdy z artystów dostarcza do 3 prac (format jednej pracy – maksymalny wymiar poziomego ramienia nie może przekraczać 100 cm),dyptyk i tryptyk traktowany jest jako 1 praca.
 5. Prace powinny mieć zawieszkę, być opatrzone metryczką zawierającą: imię
  i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.
 6. Każdy z uczestników powinien nadesłać zdjęcia wysłanych prac w odpowiedniej rozdzielczości z dokładnym ich opisem, ( imię_nazwisko_tytuł_wymiary) 600 DPI, format JPG,1-2 MG,TIF 300 oraz kartę zgłoszenia.
 7. Na prośbę Artysty, odsyłamy prace na jego koszt.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora.
 9. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki.
 • Posiedzenie Jury odbędzie się 28 Października /sobota/, decyzja Jury
  o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury /mck.czarnkow.pl/ i na stronie Związku Artystów Plastyków /www.zap.org.pl/.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Osoba przysyłająca prace na „Salon Wielkopolski 2023” zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace niezakwalifikowane należy odebrać do końca 2023 r.
 1. Prace zakwalifikowane na Salon Wielkopolski 2023r. należy odebrać do końca lutego 2024r.
 • Prace nieodebrane w wyznaczonych terminach przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/.
 • Prace przyjmuje: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
 1. Wroniecka 32

64 – 700 Czarnków

                               z dopiskiem „Salon Wielkopolski 2023”

                               muzeum@czarnkow.pl

 

Kontakt:        Elżbieta Gajda – kierownik Muzeum,  tel. 67 255 59 81

                                    Jan Pertek – dyrektor MCK,  tel. 606 751 359

                                    Emilia Stawujak – Czarnkowski Dom Kultury, tel. 797 961 795

Ewa Gbiorczyk – Prezes ZAP tel. 607 447 502

 

 • Planowane nagrody:

GRAND PRIX – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

I  Nagroda Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

II Nagroda Burmistrza Czarnkowa

III  Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie

                         Nagroda Prezesa ZAP im. Grażyny Jagienki Rębarz

Nagroda Publiczności

Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
 • Otwarcie „Salonu Wielkopolskiego 2023” i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada
  o godz. 17:00
  w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32.
 • Prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz
  w zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery.
 • Wystawie będzie towarzyszyć bezpłatny katalog z pracami laureatów.
 • Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.
 • Integralną część regulaminu stanowi załączona poniżej Karta zgłoszenia.
 • Organizator może unieważnić konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora.
 • Finisaż wystawy z możliwością odbioru prac, odbędzie się01.2024 /czwartek/

o godz.13:00

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA „XXII SALON WIELKOPOLSKI 2023”

 

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

 

ADRES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TELEFON…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

 

 

 • TYTUŁ PRACY………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

 

TECHNIKA…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

 

 • TYTUŁ PRACY………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

TECHNIKA……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

 

 • TYTUŁ PRACY……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….

 

TECHNIKA…………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskie Centrum Kultury
  w Czarnkowie z siedzibą w 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, NIP 7631609618 związanych z udziałem w XXII Salonie Wielkopolskim.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania (mck.czarnkow.pl)
 4. Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do udziału w XXII Salonie Wielkopolskim oraz udostępnienia wizerunku w celach związanych z publikacją w materiałach prasowych, serwisach internetowych oraz prezentacją na wystawach.

 

 

                                                                                                                              PODPIS AUTORA ……………………………………………………………