Stanisław Kurek

Urodził się w 1934 r. w Mierzynówce na Białostocczyźnie.

Jest malarzem, grafikiem, projektantem i poligrafem. Przez ostatnich 20 lat pracy zawodowej był zatrudniony w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych  w pracowniach serigrafii na wydziale grafiki. Jako ulubioną technikę  określa akwarelę a tematami prac najczęściej są: pejzaże, architektura, portrety i sceny rodzajowe. Prace twórcy znajdują się w wielu kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych w kraju i za granicą.