TADEUSZ WITEK

Urodził się 6 czerwca 1950r. w Piastowie koło Garwolina.  Od dziecka wykazywał zainteresowania plastyczne. Rysował i malował akwarelą. Za pierwsze zarobione pieniądze kupił wymarzone farby olejne i pędzle. W 1975r. osiedlił się na terenie Góry Kalwarii zauroczony tym miastem i okolicą. Praca zawodowa i obowiązki rodzinne nie pozwalały mu w pełni poświęcić się pracy artystycznej. Po przejściu na emeryturę wrócił do młodzieńczej pasji. 

Uprawia malarstwo sztalugowe olejne. Ulubionym tematem jego obrazów jest przyroda, kwiaty, martwa natura, świat zwierząt, nie stroni także od malowania portretów. Lubi malarstwo realistyczne.
W 2005r. za namową artysty Stefana Lisowskiego dołączył do Grupy Plastycznej Communio Graphis w Górze Kalwarii, a w 2010r. został przyjęty do Związku Artystów Plastyków Oddział Mazowiecki. 

W miarę możliwości czasowych chętnie uczestniczy w plenerach malarskich. Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Galerii Communio Graphis, pomieszczeniach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Górze Kalwarii ,w Ośrodku Kultury Lesznowola, Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, w Galerii Ciwitas Christiana w Warszawie ul. Piękna i na wystawach poplenerowych .
Brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka Z Wakacji „ organizowanym przez Klub Kultury Zastów w Warszawie zajmując pierwsze miejsce w swej klasie wiekowej. Obrazy T. Witka powędrowały i znajdują się w zbiorach prywatnych w U.S.A. , Anglii, Niemiec i Ukrainy. Większość prac znajduje się w różnych instytucjach i zbiorach prywatnych na terenie na Polski, w Prywatnym Muzeum Regionalnym Państwa Prus Wiśniowskich ,w Kościele na terenie D.P.S. w Górze kalwarii i wielu innych.

W dniu 27 listopada 2016r. został kierownikiem artystycznym i opiekunem Grupy Plastycznej Communio Graphis, a w dniu 5 lutego 2017r. został wybrany na stanowisko Zastępcy Prezesa Związku Artystów Plastyków Oddział Mazowiecki .
Obecnie 
od 2020r. pełni funkcję członka zarządu.