TEODORA KUREK

Wywodzi się ze wsi, z ziemi zamojskiej. Ma to znaczące odbicie w jej twórczości, lubi malować kwiaty, pejzaże i starą wiejską architekturę. Jak sama mówi „Współczesna wieś jest inna, trudno spotkać chatę pod strzechą, a ja ją pamiętam i taka jest mi bliska”. Tworzy od 62 lat, biorąc udział w ponad stu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, często wyjeżdża na plenery, bierze udział w Otwartych Ogrodach Konstancina. Artystka najbardziej odnajduje się w malarstwie olejnym, maluje akwarelami i pastelami. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie oraz w galeriach i prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą.

W 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Teodorze Kurek brązowy medal Gloria Artis.