Artysta plastyk. Uprawia malarstwo sztalugowe. Maluje olejami metodą laserunku.

Kiedyś zajmował się grafiką użytkową i typografią i tę sprawność widać w obrazach artysty; są precyzyjnie malowane i zgodnie z powziętym zamiarem, a tony i kolory delikatnie się nawzajem przenikają.

Artysta uczestniczy w plenerach i bierze udział w wystawach. Prace jego znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą głównie w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej. 

The painter practices easel painting, doing it with oils by the glaze method.

He used to deal with applied graphics and typography. This skill can be seen in his paintings; they are precisely painted and as intended; the tones and colours delicately interpenetrate each other.

The artist participates in the plein-airs, takes part in exhibitions. His works are in many collections in Poland and abroad mainly in the USA, Canada and Western Europe.